The Story of Prophet Nuh (AS) In Hausa

To, a yau zan ba ku labarin Annabi Nuhu (as)! Kun shirya? Don haka mu fara.


Allah (swt) ya aiko Annabi Nuhu (as) zuwa doron kasa shekaru dubu daya bayan aiko Annabi Adam (as). Yawan jama'a a duniya ya ƙaru ninki biyu zuwa yanzu. Kuma a wannan lokacin, mugun Shaidan ya yi wasa da muggan dabi’unsa da mutane, har mutane suka fara bautar gumaka. A wannan lokacin ne Allah ya aiko da wani Annabi zuwa doron kasa, Annabi Nuhu (as) domin ya shiryar da mutane!

Amma ba zai zama aiki mai sauƙi ga annabi ba. "Ku ji tsoron Allah, ku aikata abin da Allah Ya ce" Annabi ya yi wa kowa tsawa. Amma mutanen ba su so su saurare su. Suka girgiza kai, suka ci gaba da bautar gumaka. Annabi ya kasance ƙwararren mai magana kuma shi ma ya kasance mai haƙuri. "Ba ku gane cewa Allah ne ya halicci duniya baki daya?" sai Annabi ya yi ihu. “Allah ne ya halicci rana da wata da taurari da kuke gani a sama.

Ya halicci koguna, da duwatsu, da bishiyoyi da duk abin da kuke gani a kewayen. Ya yi muku duka wannan, ku kaɗai. To, me ya sa ba ku girmama shi? Me ya sa kuke bauta wa waɗannan gumaka? Amma mutanen suka juya masa baya suna cewa “Ha.. Wanene kai da za ka yi mana nasiha. Kai wani mutum ne, kuma muna tunanin karya kake yi. Ku tafi, ku bar mu. Amma kuma akwai musulmin kirki a doron kasa! Yawancinsu sun kasance masu rauni, kuma matalauta.

Sai suka saurari maganar annabi kuma suka gane cewa suna aikata zunubi ta wurin bautar gumaka Yanzu akwai rukuni guda biyu na mutane a duniya. Wanda ya bautawa Allah (s.w.t), da sauran wadanda suka ci gaba da bautar gumaka Nuhu ya ci gaba da yi wa mutane wa’azi shekaru da yawa. Nan da nan sai mushrikai suka gaji da annabi. "Kun daɗe kuna wa'azin ƙarya," in ji su. “Za mu jajjefe ku idan ba ku daina ba.” Amma annabi ya yi watsi da su, ya ci gaba da kiran mutane da gaji.

Ya yi musu wa'azi da rana, da dare. A lokuta da dama, masu bautar gumaka sun jefe shi da duwatsu, yayin da yake wa jama’a wa’azi, har ma an yi masa duka da sanduna! “Ba ku da bambanci da mu” in ji mushrikan. “Kai ba Annabi ba ne! Kai wani mutum ne, don me za mu saurare ka?” “Gaskiya nake gaya muku” sai annabin ya roƙe su.

“Kuna yin zunubi da kuke bauta wa gumaka” Amma mutanen ba su ji ba, suka sake yi masa dukan tsiya! “Ina jin tsoronku! Allah zai azabtar da ku watarana” Annabi ya daka musu tsawa Amma mutanen ba su ji kunya ba, suka ce “Wawa ne, kada ku saurare shi” duk wannan zafin bai bar Annabi ya daina kiransa ba. mutane. Ya ci gaba da yi musu wa’azi har shekara ɗari tara da hamsin! Kafirai sun yi ta izgili da Annabi, kuma a yanzu sun yi nisa!

Nuhu (as) ya ji takaici a yanzu. Alhãli kuwa adadin kãfirai ya yi ta ƙaruwa. Watarana Annabi yana Sallah sai Allah yayi masa magana!! “Kada ka yi baƙin ciki” Allah ya ce wa annabi “Ka aikata abin da aka ce ka yi. Zan hukunta dukan mutanen duniya saboda muguntarsu. Duk wanda ke doron kasa zai mutu, in ban da musulmi da dabbobi.” In ji Allah (swt).

A matsayin mataki na farko, sai Allah ya ce wa annabi ya dasa itatuwa da yawa! Nuhu (as) bai fahimci dalilin hakan ba, amma ya saurari Allah, ya fara dashen itatuwa kamar yadda aka gaya masa. Ya kuma roki musulmin kwarai, wadanda suka saurare shi su yi haka. Sun yi wannan fiye da shekaru ɗari! Bayan shekaru da yawa, Allah ya sake magana da Annabi! A wannan karon ya nemi Annabi ya fara gina jirgi!! "Dole ne ya zama babban jirgi, wanda zai iya daukar nau'i biyu na kowane dabba a wannan duniya" in ji Allah. Annabi ya rude.

Bai san yadda ake gina jirgi ba, kuma babu wanda ya taɓa yin jirgi a baya! Duk da haka, Annabi ya fara kera jirgin da taimakon Maƙera. Da farko sun yi shirin kera jirgin babu wanda ya san hakikanin girman jirgin, wasu sun ce tsawonsa ya kai ft 600, wasu kuma sun ce tsawonsa ya kai 2400ft!! Duk abin da ya kasance, jirgin ya tabbata cewa zai zama babba! “Za mu taimake ku wajen gina jirgin ruwa” in ji ‘ya’yansa, da musulmi, suka shiga cikin annabi.

Da farko, annabin ya zaɓi wurin da zai gina jirgin Ya zaɓi duwatsu da ke nesa da birnin. Annabi ya tattara kayan aiki, ya tashi ya kera jirgin sai suka fara sare itatuwa domin itace. Eh, itacen da ya shuka sama da shekaru dari baya! Daga nan suka fara kera jirgin kamar yadda aka tsara.

Lokacin da kafirai suka ga Annabi yana gina jirgi a saman dutse, sai suka yi masa ba'a! Kai tsohon wawa ne" suka ce.. "Me ya sa za ku buƙaci jirgi mai girma haka?" Sauran suka ce "Kuma ta yaya za ku kai shi teku?" Sauran suka ce, "Kuma ta yaya za ku kai shi cikin teku?" “Da sannu za ku sani” in ji annabin. Mutanen ba su san dalilin da ya sa annabin yake kera jirgin ba, sai suka ɗauka cewa annabin ya ɓata!

Annabi da mutanensa suka ci gaba da aiki tuƙuru. Bayan watanni da yawa, a ƙarshe jirgin ya shirya! Daga nan sai suka yi godiya ga Allah da ya taimake su suka gama jirgin lokacin ambaliya ya kusa kusatowa kowace rana. Wata rana Allah ya gaya wa Annabi cewa zai fara ambaliya a duniya, ranar da Annabi ya ga ruwa yana fitowa daga murhu a gidansa! Ka ga wannan katon jirgin da Annabi ya gina yana da sassa uku daban-daban! Menene sassa daban-daban na Baba? Sun kasance na dabbobi iri-iri Amir. Na farko na tsuntsaye ne.

Kashi na biyu na tsarin na mutane ne, kashi na uku kuma na dabbobi ne. Mashallah.....hakan yayi haske Eh dana kuma alokacin da ranar ambaliya ta gabato sai dabbobi da tsuntsaye suka fara isowa daya bayan daya! Suna isowa bibbiyu- namiji da mace! Akwai giwaye, rakuman ruwa, zakuna, zomaye, aku kuma nan da nan jirgin ya cika da dabbobi iri-iri da tsuntsaye na duniya! Kuma wata rana kamar yadda Allah ya gaya ma Annabi, kwatsam sai ruwa ya fara fitowa daga murhu a kicin dinsa.

Wannan ita ce alamar da Nuhu (as) yake jira! Ya san cewa lokacin ambaliya ya zo! Yana fita sai yaga an fara ruwa shima! Ba tare da bata lokaci ba ya fita da gudu ya kira duk musulmin kirki da suka taimaka masa ya kera jirgin. Ya bukaci dukkansu da su shiga cikin jirgin nan take. Kafirai ba su fahimci abin da ke faruwa ba, sai suka yi ta yi wa Annabi dariya. "Dubi tsohon wawa" suka ce. "Me zai yi da duk waɗannan dabbobi da mutane".

Annabi ya yi banza da su kuma ya ce matansa da ’ya’yansa maza su shiga cikin jirgin da sauri. Kowa ya yi masa biyayya, ban da daya daga cikin matarsa, da danta da ba mabiyansa ba.. "Zan ceci kaina daga ruwan" dansa ya ce. “Kada ka damu da ni” Ruwan ya ƙaru a yanzu, sai annabin ya ruga ya shiga cikin jirgin. Wata mummunar ambaliya ta barke, kuma ruwan ya fara tashi da sauri.

Ƙassuwar ƙasa ta motsa, kuma saman teku ya fara tashi wanda ya sa ya mamaye busasshiyar ƙasa!! Ruwan sama ma bai tsaya awanni ba! A yanzu mutane sun gane cewa abin da annabi ya faɗa musu gaskiya ne, sai suka ruga zuwa duwatsu domin su ceci kansu. Annabi ya ga matarsa da ɗansa suna hawan dutse don su tsira daga ruwan. Sai ya ce musu, “ZO ku hau jirgi, ku ceci KANKU!” Amma suka yi biris da shi, suka hau saman dutsen.

Sai wata katuwar igiyar ruwa wacce ta fi dutsen da suka tsaya a kai, ya zo ya buge su, ya kashe su duka!! Wadannan manyan igiyoyin ruwa sun kashe duk sauran kafirai ma!! Ruwa ya ci gaba da tashi, kuma bayan wani lokaci, ƙasa ta cika da ruwa! Sai Nuhu (as) ya ce "Bismillah"! Lokacin da Annabi ya faɗi waɗannan kalmomi, jirgin ya fara motsi! Ruwan sama ya tsaya a yanzu, amma duk duniya ta cika da ruwa.

Annabi ya san cewa dole ne ya ci gaba da tuƙi na dogon lokaci amma dabbobin ba su cutar da wasu ba? Ta yaya suka zauna tare? Jirgin yana da mutane tamanin a cikinsa, kuma annabin ya yi shiri don ya tanadi isassun abinci ga mutane da dabbobi. Allah ya shiryeki dana. Ya sa jirgin ya dace da tumaki marar shiru da kuma zaki mai tashin hankali! Dukan dabbobi masu tashin hankali suna fama da wasu ko wata cuta Dukansu suna zaune tare, amma annabi ya fuskanci matsala mai yawa saboda berayen.

Suna ta ko'ina, suna gudu sama da kasa, suna can, suna lallabo a nan.. Lallai su ne masu tayar da hankali. Sai Annabi ya roki Allah, kuma a lokacin ne Allah ya halicci kyanwa! Cats sun fara farautar berayen, kuma bayan wani lokaci, berayen sun fara nuna hali. Kamar haka Allah (s.w.t) ya warware matsaloli da dama da Annabi ya fuskanta a lokacin tafiya. Sun yi tafiya kusan kwana ɗari da hamsin a cikin jirgin ruwa, kuma ba su sami ƙasa ko'ina ba.

Annabi da mutanen sun jira sun yi kwanaki da yawa sai Annabi ya yanke shawarar aika hankaka don ya ga ko zai sami kasa a ko'ina. Amma hankaka bai komo ba sam Sai annabi ya aiki kurciya ta nemo ƙasar. Kurciyar ta tashi, bayan ƴan kwanaki kuma ta dawo da reshen itacen zaitun a ƙuƙumma! Annabi da iyalinsa sun yi farin ciki sosai domin sun san cewa suna kusa da ƙasar! Jirgin ya ci gaba da tafiya zuwa wani lokaci, kuma daga karshe ya isa saman dutsen Joodi.

Annabi yace "Bismillah", sai jirgin ya daina motsi! Bayan tafiyar sama da kwanaki dari da hamsin, tafiyarsu ta kare a karshe Annabi ya sako dabbobi da tsuntsaye da kwari da farko zuwa cikin kasa. Suka fita suka sake mamaye duniya. Annabi da sauran musulmi sun fito daga cikin jirgin, farkon abin da ya yi shi ne ya sa goshinsa a kasa yana sujada! Kuma wannan sabon mafari ne ga ’yan Adam! Wannan babban labari ne! Masha Allah..

Popular posts from this blog

Ramadan To Do List

What Is Your Goal For Ramadan?

The Story of Prophet Saleh (Salih) (AS) In Bengali (Bangla)